سوالات متداول:

 

روند تسویه حساب مشتریان پرونده های اعتباری (مشتری خوش حساب و مشتری دارای معوق) به چه صورت می باشد ؟

(مشتری خوش حساب) در صورتی که چکها به موقع پاس شود، تسویه حساب مشتری به شکل اتوماتیک صورت می پذیرد و فک رهن خودروی مشتری همان روز اعمال می گردد.  لیکن در صورت نیاز به تعویض پلاک مشتری می تواند حداکثر 7 روز کاری بعد اقدام نماید.

(مشتری دارای معوق) در صورتی که چکها به موقع پاس نشود، مشتری باید به صورت حضوری به نمایندگی های شرکت سایپا، شرکت لیزینگ رایان سایپا یا سامانه  customers.rayansaipa.com  مراجعه نماید و نسبت به پرداخت وجه چک های پاس نشده و جرائم متعلقه اقدام نماید. در این صورت تسویه حساب صورت گرفته، فک رهن خودرو مشتری همان روز اعمال می گردد. لیکن در صورت نیاز به تعویض پلاک مشتری می تواند حداکثر 7 روز کاری بعد اقدام نماید. پس از تسویه حساب، چکهای برگشتی مشتری به ایشان عودت داده می شود.

امکان عودت چک فقط به مشتری، صاحب چک یا وکیل قانونی ایشان که مورد تایید حقوقی شرکت لیزینگ رایان سایپا قرار گیرد میسر خواهد بود .

روند تسویه حساب مشتریان پرونده های لیزینگی(اقساط ماهیانه) اعم از خوش حساب و دارای قسط معوق به چه صورت می باشد ؟

   (مشتری خوش حساب) تمامی اقساط خودرو مشتری راس تاریخ مقرر پرداخت شده است در این صورت تسویه حساب مشتری به شکل اتوماتیک صورت می پذیرد و مطابق با آدرس اعلام شده توسط مشتری در زمان قرارداد، نزدیکترین دفترخانه اسناد رسمی برای مشتری انتخاب می گردد و آدرس و تلفن دفترخانه به شماره همراه اعلام شده مشتری پیامک می گردد، لیکن مشتری می تواند حداکثر ظرف 10 روز کاری جهت انتقال سند به دفترخانه مراجعه نماید. در این حالت مشتری جهت اخذ اسناد ضمانت باید به شکل حضوری به نمایندگی های شرکت سایپا یا شرکت لیزینگ رایان سایپا مراجعه نماید.

( مشتری دارای معوق) اقساط خودرو مشتری راس تاریخ مقرر پرداخت نگردیده است در این صورت حتی اگر یک قسط مشتری راس تاریخ مقرر پرداخت نشده باشد مشتری باید با مراجعه به نمایندگی های شرکت سایپا، شرکت لیزینگ رایان سایپا یا سامانه customers.rayansaipa.com نسبت به تسویه حساب اقدام نماید، و پس از تسویه حساب دفترخانه اسناد رسمی به مشتری معرفی می گردد و مشتری می تواند جهت انتقال سند به دفتر خانه مراجعه نماید. در این حالت مشتری جهت اخذ اسناد ضمانت می تواند با ارائه درخواست اسناد خود را بازپس گیرد.

روند تسویه حساب زودتر از موعد پرونده های اعتباری به چه صورت می باشد ؟

مشتری باید به شکل حضوری به نمایندگی های شرکت سایپا و یا شرکت لیزینگ رایان سایپا مراجعه نماید و نسبت به پرداخت وجه چک های آتی اقدام نماید. در این صورت تسویه حساب صورت گرفته و فک رهن خودروی مشتری همان روز اعمال می گردد. لیکن در صورت نیاز به تعویض پلاک مشتری می تواند حداکثر 7 روز کاری بعد اقدام نماید.

ازآنجایی که تعداد چکهای درجریان بین مشتریان، شرکت رایان سایپا و بانکها از حجم بسیار زیادی برخوردار است و نگهداری، ارسال و وصول این چکها در زمان کوتاه میسر نمی باشد؛ لذا شرکت رایان سایپا چکهای دریافتی از مشتریان را قبل ازموعد سررسید به بانکها واگذار می نماید تا عملیات لازم جهت وصول در سررسید چک انجام گیرد، بنابراین پاسخگویی به درخواست و نیاز مشتریان و ارائه خدمات خاص تسویه زودتر از موعد، عودت چک از بانک عامل، مستلزم تحمل زمان لازم و کافی، طی مسیر ویژه ای است، بنابراین احتمال برگشت خوردن چک از زمان درخواست مشتری تا عودت چک وجود دارد و درصورت برگشت شدن چک توسط بانک مسئولیت های مرتبته به عهده مشتری خواهد بود و امکان هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید.

با توجه به شرایط فوق، مشتری متعهد می گردد ( امضای تعهد نامه )که در این خصوص هیچ گونه اعتراضی نداشته باشد.

بدیهی است سود آتی تعلق گرفته نسبت به مدت باقیمانده قرارداد طبق قاعده (قرارداد) محاسبه شده و از حساب بدهکاری مشتری کسر می گردد.

روند تسویه حساب زودتر از موعد پرونده های لیزینگی (اقساط ماهیانه) به چه صورت می باشد ؟

مشتری با مراجعه به نمایندگی های شرکت سایپا یا شرکت لیزینگ رایان سایپا یا سامانه  customers.rayansaipa.com نسبت به پرداخت اقساط باقی مانده اقدام می نماید و پس از تسویه حساب، دفترخانه اسناد رسمی به مشتری معرفی می گردد و مشتری می تواند جهت انتقال سند به دفتر خانه مراجعه نماید.

در این حالت مشتری جهت اخذ اسناد ضمانت می تواند درخواست داده و اسناد خود را بازپس گیرد.

نحوه تحویل چک برگشتی به چه صورت می باشد ؟

مشتری می تواند بامراجعه حضوری به نمایندگی های شرکت سایپا و یا شرکت لیزینگ رایان سایپا نسبت به پرداخت وجه چک برگشتی و هزینه های متعلقه اقدام نموده؛ سپس درخواست بازپس گیری چک برگشتی خود را ارائه دهد.

دریافت نامه رفع توقیف خودرو به چه صورت می باشد ؟

مشتری می تواند با مراجعه حضوری به نمایندگی های شرکت سایپا و یا شرکت لیزینگ رایان سایپا و پس از پرداخت کلیه بدهی ها درخواست رفع توقیف خودرو را ارائه دهد.

درصورتی که مشتری امکان مراجعه حضوری درنمایندگی های شرکت سایپا یا شرکت لیزینگ رایان سایپا و ارائه درخواست خود مبنی بر رفع توقیف، دریافت چک و کلیه اقدامات حقوقی را نداشته باشد، لازم است با ارائه وکالتنامه رسمی به شخص ثالث اقدام نماید؛ و شرکت رایان سایپا درصورت دریافت وکالتنامه رسمی و محضری از شخص ثالث نسبت به ارائه خدمات مورد درخواست مشتری همکاری و مساعدت خواهد نمود. جهت رفع توقیف خودرو مشتری می تواند وکالت داده و از طریق وکیل نیز اقدام نماید.

وکالتنامه محضری باید به تایید واحد حقوقی شرکت لیزینگ رایان سایپا برسد.

نحوه درخواست ارائه گواهی جهت ارائه به سازمانها، نهادها، بیمه و غیره به چه صورت می باشد ؟

مشتری باید به شکل حضوری به نمایندگی های شرکت سایپا و یا شرکت لیزینگ رایان سایپا مراجعه نموده و پس از پرداخت کلیه اقساط معوق و جرائم متعلقه درخواست گواهی مورد نظر را ارائه دهد. در صورت مراجعه مشتری به نمایندگی گواهی مورد نظر حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری صادر می شود. در صورت درخواست مشتری مبنی بر صدور گواهی جهت کاپوتاژ خودرو، مشتری باید صرفا به صورت حضوری یا با ارائه وکالتنامه رسمی به شخص ثالث به شرکت لیزینگ رایان سایپا مراجعه نماید.

چه مواردی جهت کاپوتاژ خودرو الزامی است ؟

عدم قسط معوق و جرائم تاخیر

یک فقره چک بین بانکی معادل کل بدهی آتی در وجه شرکت لیزینگ رایان سایپا

در صورتی که مشتری حقوقی باشد مستندات ثبت شرکت و ارائه معرفی نامه مشتری از شرکت مربوطه الزامی است

ارائه مستندات خودرو و مشتری