لیزینگ مواد اولیه

شرکت لیزینگ رایان سایپا مفتخر است، نخستین لیزینگ ارائه کننده تسهیلات به مواد خام اولیه درجهت تولید قطعات، با مشارکت تولید کنندگان داخلی شرکتهای گروه خودروسازی سایپا باشد.

علل ورود و سرمایه گذاری در حوزه مواد اولیه

واحدهای تولیدی كه مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین می نمایند امروزه با مشكلاتی مانند ، تامین ارز، حمل و نقل مواد اولیه مواجه هستند، بخش عمده مشكلات تولید كنندگان داخلی را می توان با حمایت مناسب در زمینه تامین سرمایه رفع نمود، امروزه بسیاری از تولید كنندگان داخلی بدهی های معوق كلان به سیستم بانكی كشور دارند و شرایط کنونی كشور ایجاب می كند تا سیستم های مالی و اعتباری همانند شرکت لیزینگ رایان سایپا، اعتبارات لازم را برای ادامه فرآیند تولید و ارتقاء این صنعت به صورت کارشناسی شده و تخصصی ارائه نمایند.

عدم تامین به موقع سرمایه درگردش واحدهای تولیدی منجربه توقف كامل تولیدو تعدیل نیروی انسانی وهمچنین عواقب بی شماری خواهدشد، مشکلات واردات مواد اولیه درسالهای اخیر فرصتی برای بالابردن سطح كیفی وكاهش هزینه های تولید واحدهای صنعتی ایجاد نموده است واین شرکت بنا دارد شرایطی را برای تولیدكنندگان مهیا كندتا این صنعت بدون هیچگونه دغدغه ای به دنبال افزایش كیفیت وكاهش هزینه های تولید خودباشد.

ویژگی های تأمین مالی از طریق لیزینگ رایان سایپا

تسریع در تامین مالی مورد نیاز تولیدکنندگان داخل کشور

سرمایه گذاری تولید کنندگان در رونق تولید و بهبود فعالیتهای داخلی، باتوجه به ورود شرکت رایان سایپا در تامین مالی ایشان

رفع مشکلات تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی از منظر تحقق وجه سرمایه گذاری شده در زمان فروش مواد اولیه

متنوع سازی روش های خرید بین فروشنده و خریدار مواد اولیه

اهداف ورود شرکت لیزینگ رایان سایپا در این صنعت

بالا بردن توان خرید مواد اولیه از طریق شرکتهای تولید کننده

ارتقاع سطح کیفی محصولات تولید داخل

تقویت صنعت داخلی کشور در جهت توسعه محصول با کیفیت

حمایت از صنایع داخلی کشور

 

ارائه تسهیلات مواد اولیه به زودی به بهره برداری می رسد و قابل دسترس برای تمامی اقشار جامعه خواهد بود.