اطلاعات اعضای هیئت مدیره

 

ردیف

شخصیت حقوقی عضو هیئت مدیره

نماینده

سمت

تاریخ عضویت

تحصیلات

زمینه های سوابق کاری

1

مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا(سهامی خاص)

مجید باقری خوزانی

رئیس هیئت مدیره-

عضو غیرموظف هیئت مدیره

23/04/1398

دکتری مدیریت استراتژیک

عضو هیئت مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو معاون منابع انسانی شرکت ایران خودرو- عضو هیئت مدیره شرکت رینگ سازی شهر- معاونت بازاریابی و فروش گروه خودرو سازی سایپا

2

شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا(سهامی عام)

عبداله بابائی

عضو موظف     هیئت مدیره

23/04/1398

دکتری تخصصی-مدیریت آموزش عالی

مدیرعامل خدمات پس از فروش پارس خودرو- معاون بازاریابی و فروش و مدیر ارتباطات ایران خودرو- عضو موظف هیئت مدیره مهرکام پارس نماینده ویژه مدیرعامل گروه خودرو سازی سایپا

3

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار( سهامی عام )

محمود خاشعی

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل- عضو موظف هیئت مدیره

25/01/1398

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

مدیرکیفیت و طرح و برنامه شهرقدس شرکت قطعه سازی فولاد مدیر طرح و برنامه پارس خودرو عضو هیئت مدیره فروش خودرو ایرانیان مدیربرنامه ریزی و فروش خودروهای سفارشی ایران خودرو معاون اجرایی و مشاور مدیرعامل لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی

4

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا ( سهامی عام )

سعید فرج زاده بی بالان

عضو غیر موظف هیات مدیره

20/07/1398

لیسانس آمار

کارشناس برنامه ریزی لیزینگ ایران خودرو و سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت مسئول زیر ساخت فناوری تجارت ایرانیان- مدیرفروش و وصول مطالبات لیزینگ اقتصاد نوین و لیزینگ دی رئیس وصول مطالبات گروه سایپا

5

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا(سهامی عام)

فاطمه طهماسب پور

عضو موظف     هیئت مدیره

18/10/1398

لیسانس مدیریت بازرگانی

 مدیر امور مجامع و سهام و مدیر مالی لیزینگ رایان سایپا-مدیر مالی وحسابرسی در شرکتهای طراحی مهندسی پارس خودرو- برق منطقه تهران- سازمان حسابرسی

 

اصالتاً و یا به نمایندگی اعضای هیات مدیره  در هیات مدیره سایر شرکتها عضویت ندارند.

مطابق بند 4 صورتجلسه مجمع مورخ 14/04/1400 مبلغ حق حضور در جلسات اعضاء غیرموظف هیات مدیره جهت سال مالی 1400 را با رعایت مفاد ماده 134 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند 1347 ماهیانه مبلغ 16.500.000ریال ناخالص در ازاء حداقل دو جلسه در ماه و همچنین تعیین حق‌الزحمه اعضاء موظف را در اختیار شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام قرارداد.