فرم نظرسنجی از بازدید کنندگان سایت

 

 

* 1- آيا شركت ليزينگ رايان سايپا را پيش از اين مي شناختيد؟
بلی    
خیر    
   
* 2- آيا تمايل به خريد خودرو به شكل اقساطي داريد؟
بلی    
خیر    
   
3- آيا براي خريد به تبليغات رسانه ها توجه مي كنيد؟
بلی    
خیر    
   
4- کدام یک از عوامل زیر جهت خرید اقساطی خودرو به ترتیب برای شما اهمیت بیشتری دارند؟( لطفا به ترتیب اولویت شماره بدهید، شماره تکراری قابل قبول نمی باشد)    
* زمان تحويل خودرو
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
   
* زمان ارائه خدمت
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
   
* پاسخگو بودن به مشتري
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
   
* رعايت ادب و احترام و نحوه برخورد پرسنل
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
   
* نوآوري و تنوع خدمات
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
   
* اطمینان به نام تجاری و شهرت شرکت
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
   
* پيشنهاد و توصيه ديگران
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
   
* 5- جنسيت:
مرد    
زن    
   
* سن
كمتر از 25 سال    
25 تا 35 سال    
35 تا 45 سال    
بالاي 45 سال    
   
* تحصيلات
فوق ليسانس و بالاتر    
ليسانس    
ديپلم و فوق ديپلم    
كمتر از ديپلم    
   
نام و نام خانوادگی    
پست الکترونیکی    
ساير توضيحات و شماره تماس ( درصورت تمایل)