رديف

شخصيت حقوقي عضو هيئت مديره

نماينده

سمت

تاريخ عضويت

تحصيلات

زمينه هاي سوابق كاري

1

مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا(سهامي خاص)

مجید باقری خوزانی

رئیس هیئت مدیره-

عضو غیرموظف هیئت مدیره

23/04/1398

دکتری مدیریت استراتژیک

عضو هیئت مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو معاون منابع انسانی شرکت ایران خودرو- عضو هیئت مدیره شرکت رینگ سازی شهر- معاونت بازاریابی و فروش گروه خودرو سازی سایپا

2

شركت ايراني توليد اتومبيل سايپا(سهامي عام)

عبداله بابائی

عضو موظف     هیئت مدیره

23/04/1398

دکتری تخصصی-مدیریت آموزش عالی

مدیرعامل خدمات پس از فروش پارس خودرو- معاون بازاریابی و فروش و مدیر ارتباطات ایران خودرو- عضو موظف هیئت مدیره مهرکام پارس نماینده ویژه مدیرعامل گروه خودرو سازی سایپا

3

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار( سهامی عام )

محمود خاشعی

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل- عضو موظف هیئت مدیره

25/01/1398

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

مدیرکیفیت و طرح و برنامه شهرقدس شرکت قطعه سازی فولاد مدیر طرح و برنامه پارس خودرو عضو هیئت مدیره فروش خودرو ایرانیان مدیربرنامه ریزی و فروش خودروهای سفارشی ایران خودرو معاون اجرایی و مشاور مدیرعامل لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی

4

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا ( سهامی عام )

سعید فرج زاده بی بالان

عضو غیر موظف هیات مدیره

20/07/1398

لیسانس آمار

کارشناس برنامه ریزی لیزینگ ایران خودرو و سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت مسئول زیر ساخت فناوری تجارت ایرانیان- مدیرفروش و وصول مطالبات لیزینگ اقتصاد نوین و لیزینگ دی رئیس وصول مطالبات گروه سایپا

5

شركت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا(سهامی عام)

فاطمه طهماسب پور

عضو موظف     هیئت مدیره

18/10/1398

لیسانس مدیریت بازرگانی

 مدیر امور مجامع و سهام و مدیر مالی لیزینگ رایان سایپا-مدیر مالی وحسابرسی در شرکتهای طراحی مهندسی پارس خودرو- برق منطقه تهران- سازمان حسابرسی